Petteri Kallio 07.10.2017

Oppimissisällöt ja videot

Käänteisen oppimiseen kautta internetiin on alkanut tulla erilaisia opetus- ja ohjevideoita. Myös eOppivassa opetusvideoiden tekeminen on vahvassa roolissa koska siirryttäessä luokkahuoneopetuksesta tai seminaarimallisesta koulutuksesta kohti digitaalista maailmaa videot ovat ensimmäinen luonteva askel. Ymmärrän hyvin että valmiit teoriavideot toistavat vain esittäjänsä ajatuksia ja vuorovaikutus oppijaan puuttuu, mutta niin ne tekevät valitettavan usein myös luennoivassa mallissa.

Selkeä hyötynäkökulma löytyykin siitä että oppija voi katsoa videon juuri silloin kun hänelle sopii tai hän sitä tarvitsee. Osaaminen on nykypäivänä aikasidonnaista ja jos seuraavan viikon palaverissa pitäisi jo ymmärtää jotain asiaa mistä ei ole mahdollista saada juuri sillä hetkellä koulutusta video on hyvä vaihtoehto. Videoiden etuna on myös se, että sen voi katsoa niin monta kertaa kuin haluaa tai hypätä kohtaan minkä haluaa osata. Tosin tämä tietenkään ei takaa oppimista. Toisaalta omien töiden tekeminen seminaarisalin takaosassa ei myöskään auta oppijaa oppimaan.

Itse uskon vakaasti että lähes minkä tahansa teoriaosuuden voi selittää hyvin tuotetulla videolla yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin luokassa. Kaikkia koulutusta ei suinkaan ole tarkoitus digitalisoida.

Millaisia oppimissisältöjä?

eOppivassa tullaan tekemään useampia oppimissisältöjä. Yksi kulkee tällä hetkellä nimellä Valtiopassi, joka olisi yhteinen perehdyttäminen kaikille valtionhallinnon työntekijöille. Toinen hiukan laajempi paketti koskettaa digiosaamisia. Tarkoitus olisi kertoa perusteita erilaisesta digitalisaatioon ja nykytyöhön liittyvistä asioista. Kaikkia sisältöjä ei ole tarkoitus alkaa aloittaa tekemään alusta. On hyvinkin mahdollista että virastoista löytyy erinomaisia sisältöjä, joita voisi hyödyntää joko suoraan tai pienellä tuunauksella eOppivassa.

Hankkeen alkuaikana tehdään geneerisiä perustason koulutuksia. Ohjausryhmä onkin linjannut että mitä suuremmalle joukolle sisältö soveltuu sitä varmemmin se tuotetaan. Vaikeammat erityisosaamiset ja erilaiset syvät asiantuntijakurssit tullaan järjestämään vielä normaalin tapaan. eOppivan yhtenä tavoitteena onkin nostaa koko valtionhallinnon osaamisen tasoa kuin pureutua yksittäisiin pieniin koulutuskokonaisuuksiin.

Kaikkia aiheita ei  ole päätetty etukäteen. Verkoston tehtävänä onkin kehittää ideoita ja uusia kaikille sopivia kurssisisältöjä eOppivaan kaikkien opiskeltavaksi. Kuulumalla verkostoon voit ehdottaa sisältöjä mitä voidaan yhdessä tuottaa. Tärkeää on myös huomioida että kouluttajat tulevat aina ao. virastoista, josta parhaat asiantuntijat löytyvät.

Kuka sisältöjä sitten tuottaa?

Hankkeessa olisi tarkoitus kokeilla uutta toimintamallia. Olemme rakentaneet tiimin missä on videokuvaajia, editoijia, verkkopedagogi ja koulutuspäälliköitä. Tämä tiimi tekee uusia sisältöjä ja vie niitä verkkoon yhdessä verkostosta löytyvien asiantuntijoiden kanssa.