eOppiva - Etusivulle Kirjaudu
30.09.2018

Miltä oppimiskokemukseni tuntuu?

Pyörittelin mielessäni sanaa ”oppimiskokemus”. Päädyin määrittelemään oppimisen teoriatiedon ja käytännön tiedon yhdistämiseksi. Oppiminen on jotain uuden oivaltamista tai jo olemassa olevan tiedon edelleen jalostamista, tilanteeseen sopeutumista ja pohdintaa. Oppimiseen liittyy mielenkiinto opittavaa asiaa kohtaan. Kokemus on jotain henkilökohtaisesti koettua, merkityksellistä ja siihen liittyy tunteita. Sama oppimistilanne tuottaa siis meille jokaiselle erilaisen oppimiskokemuksen.

Kasvatustieteen tohtori Raimo Silkelän mukaan yhteiskunnan kulttuuri ja arvot määrittelevät, millaisia merkityksellisiä oppimistapahtumia ja -kokemuksia arvostetaan. Yksilön näkökulmasta mikä tahansa elämän lyhytaikainen tai vähäpätöinen hetki voi muodostua merkittäväksi oppimiskokemukseksi. Oma oppimiseni kiinnittyy elämäni tapahtumiin ja tavoitteisiin. Oppimiskokemukseni syntyy erilaisissa ympäristöissä ja työssä. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus vaikuttavat merkittävästi oppimiskokemukseeni.

Oma oppimiskokemukseni tuntuu voimaannuttavalta ja oivalluttavalta.

Saatan tokaista ”ahaa, siis siksi” tai ”ooh, en tiennytkään”. Voimaannun siitä, että ymmärrän ja hahmotan asioita uudella tavalla. Myös elämäni kaari ja elämänkulku vaikuttavat oppimiskokemukseeni. Aikuisopiskelijana antoisimpana koen lähipäivät, jolloin käsiteltävän asian ympärillä syntyy keskustelua ja ihmiset jakavat omia kokemuksiaan. Kuulee erilaisia tapoja toimia ja tilanteita, joihin ei ole itse törmännyt tai löytänyt tilanteissa ratkaisua.

Oppimiskokemuksen pitäisi koskettaa joko tunteita tai tietoa. Tunnereaktion pohjalta muistan asian parhaiten. Tosin oppimiskokemus saattaa sekoittua siihen, että muistan tunteen, mutta en asiaa, joka tunteen herätti. Oppimiskokemukseni näyttää tunteelliselta, staattiselta, keskittyneeltä tai liikkuvalta, jos oppimistilanne on liikunnallinen. Muistuupa mieleeni luistelu järven jäällä vuosien tauon jälkeen… miten olikaan haastavaa arvioida etäisyyksiä, tuulen voimakkuuden vaikutusta, jään laatua, varusteita jne. Tietopohjaisesti hyvä kokemus on, että tieto löytyy nopeasti, riittävällä sisällöllä ja tieto on laadullisesti hyvää. Täsmätieto kolahtaa itselle parhaiten, koska verkkokurssit ovat minulle eräänlaisia manuaaleja asioihin eli etsin tietoa, myös hakuselain Googlesta.

Koska olemme aina jossain ympäristössä, oppiminen ei rajoitu tiettyyn oppimisympäristöön. Eri ympäristöt luovat erilaisia kokemuksia. Kun eOppiva on mukana kesälämpöisellä kotiterassilla, kuuman ruuhkaisessa junassa tai oman yksikkömme yhteisessä oppimishetkessä, oppimiskokemukseni ovat erilaiset. Vertaisoppijoiden ja työkavereiden positiivinen suhtautuminen oppimiseen kannustaa ja ruokkii myönteisyyttäni opiskeluun ja itseni kehittämiseen.

”Kun tänään hengähdät hetkeksi, pohdi mitä olet oppinut, mihin se liittyi ja mikä teki oppimiskokemuksestasi sinulle merkityksellisen. Takaan, että löydät itsestäsi arvokkaita oppimiskokemuksen tunteita”.

 

 

Eija Poutanen

(KTM, tradenomi YAMK, AmO-opiskelija) on ARAn HR Partner, työsuojelupäällikkö, KAIKU-kehittäjä, Työ 2.0 -kummi.