eOppiva - Etusivulle Kirjaudu
Lauri Palsa 18.08.2021

Medialukutaito vahvistaa julkishallintoa median täyttämässä ajassa

Sanomalehden pääkirjoitukset, kärkkäät kommentaarit, videopuhelut, lauantai-illan televisio-ohjelmat, Twitter-keskustelut ja sähköpostiin kilahtavat uutiskirjeet sekä muut mediat luovat siltoja ihmisten, yhteisöjen ja organisaatioiden välille. Ne auttavat tekemään maailmaa näkyväksi, jakamaan tietoa sekä esittämään kritiikkiä. Yhteinen keskustelu luo mahdollisuuden myös uusille ratkaisuille. Millainen merkitys medialla onkaan julkishallinnon työssä? Entä millaista osaamista sen mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää?

Media tarjoaa mahdollisuuksia mutta asettaa myös haasteita

Media on keskeinen osa politiikkaa ja demokratiaa, taloutta ja kansalaisyhteiskuntaa. Medialla on tärkeä rooli julkishallinnon toiminnassa. On vaikea keksiä työtehtävää, johon media ei jollain tavalla liittyisi. Mediaa voi hyödyntää laajemmin oman organisaation ja työn tavoitteiden saavuttamiseen sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokratian vahvistamiseen. Median tuomien mahdollisuuksien ja sen asettamien haasteiden monipuolinen huomiointi edellyttää kuitenkin osaamista, jota kutsutaan medialukutaidoksi.

Medialukutaito on nykypäivänä tarvittava kansalaistaito, jonka merkitys korostuu myös työelämässä

Hyvä medialukutaito auttaa hyödyntämään median tuomia mahdollisuuksia. Se on tärkeä osa myös julkishallinnon työntekijöiden valmiuksia. Tiedostamalla mediaan liittyvät näkökulmat voi hahmottaa paremmin median roolia osana yhteiskuntaa ja omaa työtä.

Medialukutaito auttaa kehittämään tietopohjaista työtä. Erilaiset mediat, kuten tietokannat ja hakukoneet, tarjoavat laajasti pääsyn tietoon. On kuitenkin tärkeää pystyä löytämään oman työn ja tavoitteiden kannalta oleellinen ja luotettava tieto.

Medialukutaitoinen hyödyntää yhteistyön mahdollisuuksia mielekkäästi. Median avulla voidaan tehdä yhteistyötä paikasta ja jopa ajasta riippumatta. Tämä mahdollistaa yhteistyön tekemisen ja kohtaamisen julkishallinnon organisaatioiden sisällä sekä organisaatioiden rajat ylittäen.

Media auttaa tekemään toiminnasta läpinäkyvää. Jotta toiminta olisi mahdollisimman vaikuttavaa, on tärkeää, että tieto toiminnasta saavuttaa mahdollisimman kattavasti olennaiset ihmiset ja tahot. Esimerkiksi viestinnän selkeys ja erilaisten ilmaisutapojen hyödyntäminen – voi tehdä omasta toiminnasta entistä läpinäkyvämpää ja saavutettavampaa.

Mediat auttavat löytämään oikeat työkalut kansalaisten osallisuuteen. Medioiden avulla voidaan tukea demokratian vahvistamista ja luoda edellytyksiä kansalaisyhteiskunnan toiminnalle. Tällä tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja, joilla mahdollistetaan kansalaisten osallisuus sekä sitä vapaaehtoista toimintaa, jossa ihmiset yhdessä edistävät itselleen tärkeitä asioita ja tavoitteita.

Medialukutaitoa voi kehittää

Medialukutaito on kaikille kuuluva kansalaistaito. Medialukutaidon kehittämisen tueksi valmistelimme ja julkaisimme eOppivaan kaikille avoimen koulutuksen medialukutaidosta. Koulutus on toteutettu erityisesti julkishallinnon työn näkökulmasta ja se kokoaa esimerkkejä median mahdollisuuksista eri hallinnonaloilta.

Koulutuksen tavoitteena on, että pystyt:

  • Ymmärtämään median roolia yhteiskunnassa ja ihmisten omassa elämässä
  • Tulkitsemaan, arvioimaan ja analysoimaan median sisältöjä
  • Ymmärtämään median mahdollisuuksia itseilmaisuun ja vuorovaikutuksen rakentamiseen

Tervetuloa tutustumaan!