04.04.2019

Luokasta verkkoon – kolme neuvoa koulutusten digitalisointia suunnittelevalle

Digitaalinen koulutus muuttaa perinteistä opettajan ja kouluttajan roolia merkittävästi. Vaikka kouluttaja suunnittelisikin sisällön itsenäisesti, viimeistään toteutusvaiheessa hän luultavasti tarvitsee sekä teknistä että visuaalista apua. Alla on lueteltuna kolme tärkeintä neuvoa koulutusten digitalisointia suunnittelevalle.

1. Pyydä apua jo alussa

Opettajan ja kouluttajan rooli on merkittävästi erilainen digitaalisissa koulutuksissa. Tavallisesti kouluttajalla on suhteellisen vapaat kädet opetuksen toteuttamiseen käytännössä. Työhön sidotuissa koulutuksissa kouluttaja pystyy päivän aikana tekemään muutoksia suunnitelmaansa, ja useimmiten myös hänellä on vapaat kädet menetelmien valintaan.

Digitaalisiin koulutuksiin liittyy monta ulottuvuutta, joille laadukkaalle toteuttamiselle on omat ammattilaisensa. Viimeistään toteutusvaiheessa kouluttaja  luultavasti tarvitsee sekä teknistä että visuaalista apua. Yleensä apua olisi tarvittu jo sisältöä suunniteltaessa, sillä opeteltavan tiedon laatu määrittelee myös julkaisun formaattia.

Todennäköisesti kouluttaja huomaa liian myöhään sen, että digitaalista koulutusta ei olisi välttämättä kannattanut suunnitella liian valmiiksi yksin. Toteutuksen myötä eteen saattaa tulla asioita, jotka olisi kannattanut ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

2. Varaudu siihen, että digitaalisen koulutuksen suunnittelu vie aikaa

Digitaalisen koulutuksen suunnittelu on myös monimutkaisempi prosessi kuin lähikoulutuksen suunnittelu, ja se vie huomattavasti enemmän aikaa. Vai tiedätkö montakin kouluttajaa, jotka tekisivät sekunnin- tai edes minuutintarkan käsikirjoituksen koulutuksestaan? Digitaalisen koulutuksen suunnitteluun ja käsikirjoittamiseen menevä aika yllättää asiakkaamme kerta toisensa jälkeen.

Asiaa kannattaa kuitenkin tarkastella tulevaisuuden näkökulmasta: käyttämällä nyt paljon aikaa huolelliseen koulutuksen digitalisointiin, säästät sitä monin verroin tulevaisuudessa. Samalla koulutuksen laatu pysyy tasaisena, kun sen sisältö ja toteutus eivät enää riipu kouluttajan senhetkisestä suoriutumisesta tai muista vaihtelevista tekijöistä. Myös koulutuksen saavutettavuus ja vaikuttavuus nousevat nopeasti aivan eri tasolle kuin perinteisessä lähikoulutuksessa.

Koulutuksen tuotantovaiheen voi kuitenkin toteuttaa myös esimerkiksi viikon oppimissprintin aikana. Jotta sprintti voisi onnistua, on koko työryhmän pystyttävä sitoutumaan intensiiviseen työskentelyyn sekä sprinttiviikon aikana että sitä valmistellessa. Eräs uusimmista koulutuksistamme, Osaava – Valmentava työote, valmistui onnistuneen sprinttityöskentelyn tuloksena. Sprintin aikana tuotettiin koulutuksen sisällöt, käsikirjoitus, videot sekä visuaalinen ilme.

3. Huomioi, että kouluttajan rooli muuttuu digikoulutuksessa

Mikä pedagogiikassa sitten muuttuu, kun koulutuksia digitalisoidaan? Vastaus on: melkein kaikki. Oppimiskäsityksen ja pedagogisen mallin voidaan katsoa pysyvän ennallaan, mutta niidenkään noudattaminen digipedagogiikassa ei ole aina helppoa.

Ohjaajan tai kouluttajan rooli ja toiminta ovat työssäoppimiseen sidotuissa koulutuksissa erilaisia kuin lähikoulutuksessa. Monet perinteiseen kouluttajan rooliin kuuluvat tehtävät, kuten läsnäolo ja vuorovaikutus koko koulutuksen ajan, ryhmädynamiikasta ja tiimihengestä huolehtiminen, heikoimman oppijan auttaminen ja motivointi sekä mm. arviointi, eivät ole eOppiva-tuotannoissa kouluttajiemme tehtäviä.

Suurin osa kouluttajistamme on jonkun valtionhallinnon osa-alueen vahva substanssiosaaja, joka tekee kanssamme yhden koulutuksen. Useimmiten hänellä ei ole koulutuksen valmistumisen jälkeen aikaa käytettävissä esimerkiksi koulutusalueen keskusteluiden moderoimiseen tai verkossa läsnä olemiseen. Edellä mainitut, kouluttajan rooliin perinteisesti kuuluvat tehtävät, on siis ratkaistava toisella tavalla.

 

Olemme eOppivassa keränneet pedagogiseen pelikirjaan parhaat käytäntömme kymmenistä tekemistämme digitaalisista koulutuksista ja yhteistyöstä satojen asiantuntijoiden kanssa. Voit ladata pelikirjan ilmaiseksi täältä