Valvonta muuttuvassa toimintaympäristössä

Viranomaisvalvonnan toimintaympäristö on jatkuvassa, yhä nopeatempoisemmassa muutoksessa. Webinaarissa pohditaan, mitä toimintaympäristön muutokset edellyttävät viranomaisvalvonnalta – näkökulma on sekä valvonnan organisoinnissa että prosessien ja menetelmien kehittämisessä.

Keskustelun teemoja ovat muun muassa:

  • valvontakulttuurin ja valvontamenetelmien uudistuminen
  • valvonnan kohteiden harjoittaman omavalvonnan ja valvonnan vuorovaikutteisuuden merkitys
  • valvonnan vaikuttavuuden arvioiminen
  • valvonnan vaikuttavuuden parantaminen mm. riskinarvion, tietopohjan kehittämisen ja digitalisaation avulla.

Keskustelijoina ovat pääjohtaja Kimmo Peltonen (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes), pääjohtaja Matti Aho (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) ja hankejohtaja Satu Koskela (valtiovarainministeriö).