Asiakaspalvelujen järjestäminen valtakunnallisessa ja monipaikkaisessa virastossa

Organisaation asiakaspalvelun toimivuus on onnistuneen asiakaskokemuksen ytimessä. Tässä webinaarissa kartoitetaan, millaisia lähtökohtia ja kokemuksia eri virastoilla on asiakaspalvelunsa kehittämisestä.

Keskustelua teemoja ovat muun muassa:

  • miten asiakkaan tarpeita selvitetään
  • miten asiakaspalvelua kehitetään
  • miten asiakastyytyväisyyttä mitataan
  • onko asiakaspalvelukanavien suosiossa havaittavissa trendejä
  • millaisia uusia mahdollisuuksia esimerkiksi keinoälyn hyödyntäminen tuo mukanaan

Keskustelijoina ovat yksikön päällikkö Pirkko Kilpeläinen (Kela), johtaja Jarmo Ukkonen (Uudenmaan TE-toimisto) ja hankepäällikkö Heikki Heikkilä (valtiovarainministeriö).