Turvallisuus

 1. Digital säkerhet för välfärdsområdenas förtroendevalda

  Avgörande för uppdraget som förtroendevald är att säkerställa

  Turvallisuus
 2. Digiturvallisuus kuntien luottamushenkilöille

  Luottamuksen varmistaminen on keskeistä luottamushenkilön tehtävässä.

  Turvallisuus
 3. Digital säkerhet för kommunernas förtroendevalda

  Avgörande för uppdraget som förtroendevald är att säkerställa

  Turvallisuus
 4. Digital security for local government officials

  Ensuring trust is essential in the role of an elected official. It is

  Turvallisuus
 5. Riskienhallinta digimaailmassa

  Riskienhallinta on tärkeä osa jokaisen organisaation toimintaa.

  Yhteiskunta
 6. Risk management in the digital world

  Risk management is an important part of the activities of every organisation.

  Tiedon hyödyntäminen
 7. Riskhantering i den digitala världen

  Riskhantering är en viktig del av verksamheten i alla organisationer.

  Yhteiskunta
 8. Matkustusturvallisuus ulkomaan virkamatkoilla

  Tässä koulutuksessa käymme läpi, mitä jokaisen ulkomaille matkustavan

  Turvallisuus
 9. Turvaa digitaalinen toiminta häiriötilanteissa

  Yhteiskunnan riippuvuus teknologiasta kasvaa jatkuvasti. Jokaisen

  Turvallisuus
 10. Trygga den digitala verksamheten vid störningar

  Samhällets beroende av teknologi ökar hela tiden. Varje organisation ska

  Turvallisuus
 11. Securing digital operations during incidents

  The society’s dependence on technology increases all the time. Each

  Turvallisuus
 12. TAISTOmaatti - digitaalinen harjoitus organisaation toiminnan ja jatkuvuuden mahdollistamiseksi

  Harjoituksessa pääsette harjoittelemaan organisaation omien ohjeiden ja

  Turvallisuus