Lainsäädäntö

 1. Barnets rättigheter – Verktygen barnkonsekvensanalys och barnbudgetering

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I

  Lapsen oikeudet
 2. Lapsen oikeudet – Työkaluina lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

  Tämä koulutus on osa lapsistrategian koulutuskokonaisuutta. Koulutuksessa

  Lapsen oikeudet
 3. Lasten ja nuorten osallistuminen ja kuuleminen säädösvalmistelussa

  Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluiksi, mutta tämä

  Lainsäädäntö
 4. Inledning till barnets rättigheter - Säkerställ att barnets rättigheter tillgodoses

  Denna utbildning är den första delen av den nationella barnstrategins

  Lapsen oikeudet
 5. Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen

  Tämä koulutus on lapsistrategian koulutuskokonaisuuden ensimmäinen osa. Se

  Lapsen oikeudet
 6. Hallintolaki haltuun

  Hallintolakia sovelletaan lähes kaikkeen viranomaistoimintaan.

  Lainsäädäntö
 7. Saamelaiset viranomaisen asiakkaina

  Koulutus antaa sinulle vinkkejä, miten voit omassa organisaatiossasi

  Töissä valtiolla
 8. Hallinnon rakenteet

  Hallinnon rakenteiden ja toimintaperiaatteiden tuntemus kuuluu viran hoidon

  Töissä valtiolla
 9. Tietosuojan ABC 2 – Syvemmälle tietosuojaan

  Tietosuojalla toteutetaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen. Entä jos tämä

  Turvallisuus
 10. Dataskyddets ABC 2 – Djupare om dataskydd

  Produktion: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och

  Lainsäädäntö
 11. ABC of data protection 2 – deeper in data protection

  Produced by: The Digital and Population Data Services Agency and eOppiva

  Lainsäädäntö
 12. Haastavat henkilöstötilanteet

  Työelämässä törmäämme ajoittain haastaviin henkilöstötilanteisiin,

  Lainsäädäntö