Yhdenvertaisuus

 1. Selkokieli tutuksi

  Selkokielen tarve Suomessa kasvaa, ja yhä useammassa työssä tarvitaan

  Kielet ja kirjoittaminen
 2. Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa

  Vapaa-ajan, leikin, kulttuurin, taiteen, virkistymisen, liikunnan ja levon

  Lapsen oikeudet
 3. Barnets rättigheter på fritiden och i hobbyverksamheten

  Fritid, lek, kultur, konst, rekreation, motion och vila har en så väsentlig

  Lapsen oikeudet
 4. Lapsen oikeudet kasvatus- ja opetusalalla

  Tämä koulutus on osa lapsistrategian koulutuskokonaisuutta. Koulutuksessa

  Lapsen oikeudet
 5. Barnets rättigheter inom fostran och undervisning

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I

  Lapsen oikeudet
 6. Lasten ja nuorten osallistuminen ja kuuleminen säädösvalmistelussa

  Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluiksi, mutta tämä

  Lainsäädäntö
 7. Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen

  Tämä koulutus on lapsistrategian koulutuskokonaisuuden ensimmäinen osa. Se

  Lapsen oikeudet
 8. Yhdenvertaisen kunnan tekijät

  Kunnilla on sekä erinomaiset mahdollisuudet että lakiin perustuva

  Yhteiskunta
 9. Så skapas en jämlik kommun

  Kommunerna har både utmärkta möjligheter och en lagstadgad skyldighet att

  Yhteiskunta
 10. Jämställdhet och likabehandling – Hur och varför?

  Jämställdhet och likabehandling är inte åsiktsfrågor. Myndigheterna har

  Yhteiskunta
 11. Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus - Miksi ja Miten?

  Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole mielipidekysymyksiä.

  Lainsäädäntö