Virkamiesosaaminen

 1. Hyväksyjän tehtävät matkasuunnitelmien ja -laskujen käsittelyssä

  Tämä koulutus on suunnattu sinulle, joka toimit matkasuunnitelmien ja

  Virkamiesosaaminen
 2. Valtionhallinnon ylimmän johdon virkamiesetiikka

  Tämä koulutus antaa sinulle välineitä tarkastella johtamistehtävääsi

  Säädökset ja ohjeet
 3. Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset

  Tervetuloa oppimaan, mitä saavutettavuus tarkoittaa ja miten laki

  Lainsäädäntö
 4. Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

  Välkommen att lära dig vad som avses med digital tillgänglighet, också

  Lainsäädäntö
 5. Perus- ja ihmisoikeudet lainvalmistelussa

  Perus- ja ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia, kaikille ihmisille

  Lainsäädäntö
 6. Naton perusteet

  Nato-jäsenyydellä on merkittäviä vaikutuksia etenkin Suomen turvallisuus-

  Yhteiskunta
 7. Lasten ja nuorten osallistuminen ja kuuleminen säädösvalmistelussa

  Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluiksi, mutta tämä

  Lainsäädäntö
 8. Saavutettavat asiakirjat verkossa

  Koulutuksen käytännön ohjeet auttavat sinua tuottamaan saavutettavia

  Ohjelmistot ja palvelut
 9. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma - Miten uudistuksia ja investointeja seurataan?

  Tässä koulutuksessa tutustut EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen ja

  Yhteiskunta
 10. Hallintolaki haltuun

  Hallintolakia sovelletaan lähes kaikkeen viranomaistoimintaan.

  Lainsäädäntö
 11. Hybridityö valtiolla

  Parhaimmillaan hybridityöstä hyötyvät sekä työnantajat että

  Töissä valtiolla
 12. Johdanto käyttäytymistieteelliseen ajatteluun

  Valmennuksessa saat tietoa siitä, miten käyttäytymistiedettä voi

  Tiedon hyödyntäminen