Riittävä ymmärrys digitalisaation vaikutuksista asiakkaisiin