Lapsistrategia

 1. Barnets rättigheter inom socialvården

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I

  Lapsen oikeudet
 2. Lapsen oikeus väkivallattomaan arkeen

  Turvallisuus on keskeinen lapsen hyvinvointiin vaikuttava asia. Arjessa

  Lapsen oikeudet
 3. Barnets rätt till en vardag utan våld

  Trygghet är en central fråga som påverkar barnets välbefinnande. Våld i

  Lapsen oikeudet
 4. Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa

  Vapaa-ajan, leikin, kulttuurin, taiteen, virkistymisen, liikunnan ja levon

  Lapsen oikeudet
 5. Barnets rättigheter på fritiden och i hobbyverksamheten

  Fritid, lek, kultur, konst, rekreation, motion och vila har en så väsentlig

  Lapsen oikeudet
 6. Lapsen oikeudet kasvatus- ja opetusalalla

  Tämä koulutus on osa lapsistrategian koulutuskokonaisuutta. Koulutuksessa

  Lapsen oikeudet
 7. Barnets rättigheter inom fostran och undervisning

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I

  Lapsen oikeudet
 8. Barnets rättigheter – Verktygen barnkonsekvensanalys och barnbudgetering

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I

  Lapsen oikeudet
 9. Lapsen oikeudet – Työkaluina lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

  Tämä koulutus on osa lapsistrategian koulutuskokonaisuutta. Koulutuksessa

  Lapsen oikeudet
 10. Inledning till barnets rättigheter - Säkerställ att barnets rättigheter tillgodoses

  Denna utbildning är den första delen av den nationella barnstrategins

  Lapsen oikeudet
 11. Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen

  Tämä koulutus on lapsistrategian koulutuskokonaisuuden ensimmäinen osa. Se

  Lapsen oikeudet