Ympäristövaikutusten arviointi – ota haltuun YVA ja SOVA

Tuotanto: eOppiva ja ympäristöministeriö

Ympäristövaikutusten arviointi – ota haltuun YVA ja SOVA

Tuotanto: eOppiva ja ympäristöministeriö

Kurssin sisältö

Selvittämällä ympäristövaikutukset ennakkoon jo suunnitteluvaiheessa, pystytään parhaiten välttämään ja lieventämään haitallisten vaikutusten syntymistä. Tätä varten on olemassa lakisääteiset menettelyt -YVA-menettely hankkeita varten ja SOVA suunnitelmia ja ohjelmia varten.

Koulutus on tarkoitettu peruskurssiksi YVA- ja SOVA-tehtäviä hoitaville viranomaisille, mutta sopii myös YVAa ja SOVAa tekeville, hankkeesta vastaaville, konsulteille, näihin menettelyihin osallistuville sekä muille kiinnostuneille. Koulutus keskittyy YVAan. SOVAsta on yksi osio.