eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Yhdenvertaisen kunnan tekijät

Tuotanto: eOppiva ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mitä opin:

  • Ymmärrän, että eri ihmisillä on erilaisia tarpeita ja mahdollisuuksia kuntien ja alueiden asukkaina.
  • Tunnistan kuntien tärkeän roolin kuntalaisten yhdenvertaisuuden turvaajana ja eriarvoisuuden kaventajana.
  • Opin tunnistamaan oman työni vaikutuksia ihmisten arkeen sekä edistämään yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa kaikessa toiminnassa.

Kunnilla on sekä erinomaiset mahdollisuudet että lakiin perustuva velvollisuus edistää asukkaidensa yhdenvertaisuutta. Kaikille sopivat palvelut, mahdollisuudet osallistua kunnan toiminnan suunnitteluun sekä pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ eriarvoisuuden kaventamiseksi luovat vahvan perustan asukkaiden yhdenvertaisuudelle.

Tässä koulutuksessa opit, mistä tekijöistä yhdenvertainen kunta rakentuu ja miten kunnan eri toimialat ja työntekijät voivat toimia yhdenvertaisuuden tekijöinä. Koulutus on räätälöity kuntien työntekijöille, mutta se antaa eväitä myös muiden viranomaisten työhön ja julkisten palvelujen suunnitteluun. Kuntien lisäksi koulutus soveltuu erinomaisesti hyvinvointialueiden työn tueksi.