Yhdenvertainen ja tasa-arvoa edistävä ohjaus

Tuotanto: eOppiva ja KEHA-keskus

Kurssin sisältö

Tässä koulutuksessa tutustut yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon määritelmiin sekä keskeisiin periaatteisiin. Tarkastelet mitä näiden asioiden huomioiminen tarkoittaa uraohjauksessa. Pääset havainnoimaan ja jäsentämään myös omaa suhdettasi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kysymyksiin. Lisäksi koulutus tarjoaa työkaluja asiakaskohtaamisiin sekä monimuotoisemman työelämän edistämiseen.

Koulutuksen kohderyhmää ovat kaikki (ura)ohjaustyötä tekevät henkilöt. Toimintaympäristö voi olla oppilaitokset, työllisyyspalvelut, yritykset tai kolmas sektori - mikä tahansa ympäristö, jossa ollaan tekemisissä uraohjauksen kanssa.

Koulutus on rahoitettu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Koulutus on julkaistu eOppivassa myös ruotsiksi nimellä Jämlik och jämställdhetsfrämjande vägledning.

Tervetuloa mukaan!