Vinkkejä vuorovaikutukseen-opas

 • opas
 • video
 • podcast

Arvostava vuorovaikutus, tutkiva kehittämisote ja erilaisuudesta ja ristiriidoista oppiminen ovat keskeisiä työelämätaitoja ja uuden työn rakennuspalikoita meille jokaiselle. Asiantuntijatyö vaatii yhä enemmän tilannekohtaista yhteistyötä asiakkaiden, kansalaisten ja eri verkostojen kanssa. Työn muuttuessa yhä moniulotteisemmaksi yhteisen ajattelun taidot korostuvat. Vinkkejä vuorovaikutukseen -opas on tarkoitettu kaikille valtionhallinnon lähiesimiehille ja kehittäjille käytännönläheiseksi oppaaksi. Se sisältää lyhyitä tekstiosuuksia, pohdintatehtäviä ja linkkejä sekä esimerkkejä erilaisten vuorovaikutusta lisäävien työskentelytapojen ohjaamisesta työyhteisöissä.

Mitä opin?

 • Miten luottamus liittyy vuorovaikutukseen
 • Miten vahvistan rakentavaa vuorovaikutusta työyhteisön arjessa
 • Miten edistän vuorovaikutusta monipaikkaisessa työssä
 • Miten toteutan kehittämispäivät vuorovaikutuksellisesti
 • Miten vuorovaikutus lisää innostusta

Kenelle?

 • asiantuntijat
 • kehittäjät
 • esimiehet
 • johtajat
 • lähiesimiehetKoulutuksen sisältö

Vinkkejä vuorovaikutukseen-opas

 • Luottamus on vuorovaikutuksen lähtökohta.
 • Vinkkejä luottamuksen tietoiseen rakentamiseen.
 • Dialogisuuden tuominen työyhteisön arkeen.
 • Mitä ovat dialogi ja dialogisuus?
 • Miksi dialogisuus on tärkeää.
 • Työkalu: Erätauko-keskustelukortit
 • Vuorovaikutusta lisää kehityskeskusteluihin.
 • Rakentavan vuorovaikutuksen kulmakiviä.
 • Harjoittele kysymään hyviä kysymyksiä.
 • Vinkkejä rakentavaan vuorovaikutukseen.
 • Vuorovaikutuksen luominen monipaikkaisessa työssä.
 • Miten synnyttää vuorovaikutusta virtuaalisessa työskentelyssä.
 • Vinkkejä monipaikkaisen työn esimiehelle.
 • Vinkkejä kokouksen vetäjälle.
 • Onnistu virtuaalikokouksissa.
 • Työkalut: Jana-arviointi ja palauteakvaario.
 • Mitä jos kokeilisit kävelykokousta.
 • Lisää vuorovaikutusta työyhteisön kehittämispäiviin.
 • Työkaluja virittäytymiseen.
 • Tutustumistapoja uusille työyhteisöille.
 • Positiivisen palautteen vahvistaminen.
 • Työskentelypohja: tulevaisuuden asiakas ja virkamies.
 • Janat ja koordinaatit: erilaisten muutostilanteiden tutkiminen.
 • Vuorovaikutus lisää innostusta.
 • Innostuksen mahdollistaminen on kaikkien vastuulla.
 • Vinkit innostuksen lisäämiseen.
 • Learning cafe: Innostuksen lähteiden etsiminen.
 • Yhteisestä arvioinnista nopeasti kokeilemaan.Suosittele