Vihapuhe – miten toimimme?

Tuotanto: eOppiva ja Mediakollektiivi

Vihapuhe – miten toimimme?

Tuotanto: eOppiva ja Mediakollektiivi

Kurssin sisältö

Vihapuhe on erityisesti sosiaalisen median myötä nopeasti yleistynyt ilmiö, johon yksilön on vaikea puuttua. Koulutusaineisto keskittyy tilanteisiin, joissa virkahenkilö joutuu työssään kohtaamaan vihapuhetta. Jos virkahenkilö joutuu mitätöinti- ja vaientamispyrkimysten kohteeksi, hänen tulee saada tukea esihenkilöltään ja koko organisaatioltaan. Moni taho on painottanut virkahenkilöiden kouluttamisen tärkeyttä vihapuheesta, viharikoksista, syrjinnästä, häirinnästä, vähemmistöryhmiin kuuluvien oikeuksista sekä sananvapaudesta ja sen rajoista.

Erilaisia keinoja tukea vihapuheen uhrien auttamiseksi on kehitetty valtionhallinnossa järjestelmällisesti. Tässä koulutuksessa hyödynnetään eri ministeriöiden laatimia ohjeistuksia, katsauksia ja suunnitelmia. Viime kädessä vihapuheeseen puuttumisessa on kyse demokraattisen yhteiskunnan puolustamisesta.