Valutbildning för centralvalnämnden

Tuotanto: eOppiva ja oikeusministeriö

Valutbildning för centralvalnämnden

Tuotanto: eOppiva ja oikeusministeriö

Kurssin sisältö

Denna utbildning ger dig kunskap om den kommunala centralvalnämndens uppgifter som rör förrättningen av Europaparlamentsvalet 2024. Du får anvisningar om hur valet ordnas säkert och tillförlitligt.