Valtuudet osana talousarvion seurantaa

Kurssin sisältö

Valtuusmenettely on perustuslain mukainen poikkeus talousarvion vuotuisuusperiaatteeseen. Tässä verkkokoulutuksessa kerrotaan mitä valtuudella tarkoitetaan, ketkä sen voivat saada, miten se budjetoidaan ja mitä sen seurannassa ja raportoinnissa on otettava huomioon.