Valtionhallinnon ylimmän johdon virkamiesetiikka

Tuotanto: eOppiva, oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö

Valtionhallinnon ylimmän johdon virkamiesetiikka

Tuotanto: eOppiva, oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö

Kurssin sisältö

Tämä koulutus antaa sinulle välineitä tarkastella johtamistehtävääsi osana poliittis-hallinnollista prosessia sekä sitä koskevia sääntöjä ja periaatteita. Koulutus on suunnattu erityisesti valtionhallinnon ylimmälle virkajohdolle ja heidän alaisuudessaan toimivalle keskijohdolle.

Eettisesti korkeatasoinen johtaminen vahvistaa hallinnon ulkoista kuvaa ja viraston sisäistä työilmapiiriä. Johdon sitoutuminen - tone from the top – rakentaa virastoon oikein toimimisen kulttuuria. Virastopäällikkönä sinulla on suuri vastuu virastosi toimintakulttuurista.

Eettisesti toimivana johtajana vahvistat yleistä luottamusta ja tilivelvollisuutta valtionhallintoon ja ennaltaehkäiset väärinkäytöksiä. Vahvistat toimillasi myös vastuullista valtiontaloutta ja kestävää kehitystä.

Kouluttajat