Valtioneuvostopassi

  • Valtioneuvostopassin info

Valtioneuvostopassi eli VN-passi on oman organisaation perehdytystä täydentävä valtioneuvoston ja oikeuskanslerinviraston yhteinen perehdytysohjelma. Koulutusohjelma on tarkoitettu uusille ministeriöihin ja Oikeuskanslerinvirastoon yli kuuden kuukauden palvelussuhteeseen palkatuille henkilöille harjoittelijoita lukuun ottamatta. Koulutusohjelmassa on neljä lähipäivää, tutustumiskäyntejä sidosryhmäorganisaatioissa sekä verkostoitumisjakso.

Mitä opin?

  • Valtiolla vaikuttamisen lähtökohdat ja valtionhallinnon tulevaisuuden näkymät
  • Ministeriötyöskentelyn ydintehtävät ja omien verkostojen ja verkostoitumistarpeiden pohtiminen
  • Miten osaamisvaatimukset muuttuvat ja minkälaisia ovat omat kehittymistarpeet ja -mahdollisuudet
  • Oman hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin osatekijät, itseohjautuvuus ja ajankäytön hallinta

Kenelle?

  • valtioneuvosto
  • oikeuskanslerin virasto

Suosittele

Nämäkin koulutukset voisivat kiinnostaa sinua