eOppiva Kirjaudu

Valtioneuvostopassi

Tuotanto: Valtioneuvoston kanslia

Mitä opin:

  • Valtiolla vaikuttamisen lähtökohdat ja valtionhallinnon tulevaisuuden näkymät
  • Ministeriötyöskentelyn ydintehtävät ja omien verkostojen ja verkostoitumistarpeiden pohtiminen
  • Miten osaamisvaatimukset muuttuvat ja minkälaisia ovat omat kehittymistarpeet ja -mahdollisuudet
  • Oman hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin osatekijät, itseohjautuvuus ja ajankäytön hallinta

Valtioneuvostopassi eli VN-passi on oman organisaation perehdytystä täydentävä valtioneuvoston ja oikeuskanslerinviraston yhteinen perehdytysohjelma. Koulutusohjelma on tarkoitettu uusille ministeriöihin ja oikeuskanslerinvirastoon yli kuuden kuukauden palvelussuhteeseen palkatuille henkilöille harjoittelijoita lukuun ottamatta. VN-passin keskeisiä teemoja ovat valtioneuvoston yhteiset tavoitteet, toiminta, tulevaisuuden näkymät ja palvelut sekä työssä oppinen ja hyvinvointi.