Valtion maksuliike

Tuotanto: Valtiokonttori

Kurssin sisältö

Koulutuksesta saat perustiedot valtion maksuliikkeeseen vaikuttavista toimijoista sekä normistosta. Lisäksi koulutuksessa esitellään valtion pankkitiliympäristö, sekä läpikäydään keskeisiä valtion maksuliikkeeseen vaikuttavia riskienhallinnan toimenpiteitä.