eOppiva Kirjaudu

VAHVA 1 – valtioneuvoston yhteinen asianhallintaratkaisu

Mitä opin:

  • Hahmotan VAHVAn mukanaan tuoman muutoksen
  • Ymmärrän VAHVAn roolin jatkossa omissa tehtävissäni
  • Saan yleiskuvan järjestelmästä

VAHVAn 1. osan koulutuksessa kerrotaan mm. uuden asianhallintajärjestelmän mukanaan tuomista muutoksista ja hyödyistä sekä hyvän tiedonhallinnan periaatteista, kuten tiedon avoimuudesta ja saavutettavuudesta. Koulutuksessa myös esitellään järjestelmää lyhyesti.
Koulutus on pakollinen valtioneuvoston virkamiehille ja se tulee olla suoritettuna ennen VAHVAn 2. osan järjestelmäkoulutusta.
Kurssin kouluttajina toimivat yksikön päällikkö Anne Niemi ja ryhmäpäällikkö Jaana Vahlstedt valtioneuvoston kansliasta. Avautuu ainoastaan valtioneuvoston organisaatioille.