eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Vad är AuroraAI?

Tuotanto: eOppiva ja Valtiovarainministeriö

Mitä opin:

  • Jag lärde mig att AuroraAI-nätet möjliggör en interaktion mellan tjänster med hjälp av artificiell intelligens.
  • Jag lärde mig att målet med AuroraAI-nätet är att de tjänster som erbjuds i samhället och människan ska hitta varandra bättre och effektivare och på ett mer personligt plan.
  • Jag lärde mig att organisationerna kan utnyttja AuroraAI-nätet och dess tjänster samt resultaten av hela programmet i utvecklingen av sin egen verksamhet och sina tjänster.

Vilka förändringar står vi inför när vi ska börja tillämpa artificiell intelligens för människans bästa? Denna fråga försöker vi hitta ett svar på i det nationella programmet för artificiell intelligens, AuroraAI. I denna introduktionskurs går vi igenom hur artificiell intelligens kan göra det lättare för människor och tjänster att hitta varandra. Kursen utgör den första delen av kurspaketet Människan, artificiell intelligens och samhället.

Kouluttajat: