Työhyvinvoinnin viitekehyksiä

 • Kesto 20 min
 • Videoita ja tehtäviä
 • Kirjautuminen

Koulutus esittelee muutaman suosituimman suomalaisen viitekehyksen, jonka avulla tarkastella ja kehittää työhyvinvointia organisaatio-, työyhteisö- ja yksilötasoilla. Mukana myös lyhyt esittely Valtiokonttorin omasta, professori emeritus Guy Ahosen kanssa yhteistyössä kehitetystä strategisen työhyvinvoinnin mallista. Kurssi avaa ymmärrystä työhyvinvoinnin laajasta kokonaisuudesta ja sen merkityksestä tuloksellisessa työnteossa. Lisäksi kurssilla esitellään työn imun ja työstressin käsitteet. Kurssin on tehnyt Kaiku-työelämäpalvelut.

Mitä opin?

 • Opit erilaisia työhyvinvoinnin malleja ja käsitteitä
 • Osaat tarkastella ja kehittää työhyvinvointia organisaatio-, työyhteisö- ja yksilötasoilla
 • Ymmärrät työhyvinvoinnin kokonaisuuden ja sen merkityksen tuloksellisessa työnteossa

Kenelle?

 • kaikkiKoulutuksen sisältö
 • Kuinka työhyvinvointia jäsennellään?
 • Aineettoman pääoman kokonaisuus
 • Valtiokonttori: Työpaikan kokonaisuus
 • Toimenpiteitä työhyvinvoinnin kehittämiseen
 • Työterveyslaitos: Työkykytalo
 • Pekka Järvinen: Toimivan työyhteisön perusta
 • Marja-Liisa Manka: Työhyvinvoinnin tekijät
 • Jari Hakanen: Tunnepohjaisen työhyvinvoinnin tilat
 • Mitä on työn imu?
 • Työstressi
 • Pohdintaa tunnepohjaisesta työhyvinvoinnista
 • Valtiokonttorin työhyvinvointipuu
 • Tehtävä kurssin lopuksi
 • Lähdeluettelo
KaikuSuosittele

Nämäkin koulutukset voisivat kiinnostaa sinua