Tutkimuslukutaito

 • Harjoituksia
 • n. 2h

Asiantuntijan tutkimuslukutaitovalmennuksessa harjaannutat kriittistä ja analyyttista suhtautumista tutkimus- ja asiantuntijatietoon. Harjoituksilla simuloidaan todellisia politiikkavalmistelun ja päätöksenteon tilanteita, joita valtion työntekijä kohtaa työssään. Valmentaja on TEMin tutkimusjohtaja Heikki Räisänen.

Mitä opin?

 • lukemaan ja tulkitsemaan tutkimustekstejä, grafiikkaa ja malleja
 • etsimään tietoa ja tekemään päätelmiä
 • suhtautumaan kriittisesti ja analyyttisesti tutkimus- ja asiantuntijatietoon
 • hyödyntämään oppimaani työssäni

Kenelle?

 • asiantuntijat
 • esimiehetKoulutuksen sisältö
 • Tutkimustieto ja sen käyttö
 • Uuden tiedon käsittely
 • Tekstin tulkinta
 • Erityyppisten tutkimusten ominaisuuksien tunnistaminen
 • Tiedon aikaviiveet
 • Kirjallisuusanalyysin tulkinta
 • Lähteiden arviointi
 • Ristiintaulukoiden, hajonta-,  diagrammi- ja jakaumakuvioiden tulkinta
 • Ensi vaikutusten arviointi monitorointitiedolla
 • Tutkimusterminologia
 • Tutkimusten verkkohaku
 • Lineaarisen regressiomallin tulkinta
 • Logistisen regressiomallin matriisin tulkinta
 • Eloonjäämismallin matriisin tulkintaSuosittele

Nämäkin koulutukset voisivat kiinnostaa sinua