Tietosuojan vaikutustenarvioinnit osana hankintaa

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto, eOppiva ja Valtori

Kurssin sisältö

Koulutuksessa käsittelemme tietosuojan vaikutustenarviointia hankintaprosessin eri vaiheissa, arviointien sisältöä ja vaikutuksia hankinnan aikatauluihin.

Koulutus on tarkoitettu hankinnan ammattilaisille ja päätöksentekijöille. Koulutus sopii myös tietosuoja-asiantuntijoiden ja -juristien työn tueksi organisaation tietosuojakäytäntöjen kehittämisessä.