Tietosuojan ABC 2 – Syvemmälle tietosuojaan

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Tietosuojan ABC 2 – Syvemmälle tietosuojaan

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Kurssin sisältö

Tietosuojalla toteutetaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen. Entä jos tämä perusoikeus on ristiriidassa muiden perusoikeuksien kanssa? Miten tietosuoja sovitetaan yhteen esimerkiksi asiakirjajulkisuuden kanssa, joka on myös perusoikeus?

Tässä koulutuksessa tarkastellaan tietosuojan suhdetta muihin perusoikeuksiin, syvennetään kuvaa tietosuojasta osana organisaation toimintaa sekä perehdytään tarkemmin sen soveltamiseen esimerkiksi hankinnoissa.

Koulutus on jatkoa Tietosuojan ABC Julkishallinnon henkilöstölle 2020 -koulutukselle. Koulutus on tarkoitettu erityisesti julkishallinnon työntekijöille, jotka käsittelevät työssään paljon henkilötietoja.

Kouluttajat