Tieteellisenä asiantuntijana poliittisessa päätöksenteossa

Tuotanto: eOppiva, INVEST-tutkimuskeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tieteellisenä asiantuntijana poliittisessa päätöksenteossa

Tuotanto: eOppiva, INVEST-tutkimuskeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kurssin sisältö

Tieteellisen asiantuntijan yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu vuorovaikutukseen poliittisten päättäjien, virkahenkilöiden, etujärjestöjen, järjestöjen, eri alojen asiantuntijoiden, median ja suuren yleisön kanssa.

Tässä koulutuksessa opit, miten tutkimustietoa tarvitaan ja hyödynnetään poliittisen päätöksenteon eri vaiheissa. Opit myös, miten voit edistää tiedeviestinnällä omien tutkimus- ja kehittämishankkeittesi yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti aloitteleville tutkijoille, kehittäjille ja asiantuntijoille valtion asiantuntijalaitoksissa. Koulutuksessa on hyödynnetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomalaisen Tiedeakatemian ja INVEST-tutkimuskeskuksen asiantuntijoiden kokemuksia erilaisista poliittisen päätöksenteon tilanteista. Koulutus tarjoaa niin tietoa kuin käytännön ohjeita, miten toimia riippumattomana tieteellisenä asiantuntijana poliittisessa päätöksenteossa.

Kouluttajat