Tiedon yhteentoimivuus – merkitys ja mahdollistajat

Tuotanto: eOppiva ja valtiovarainministeriö

Tiedon yhteentoimivuus – merkitys ja mahdollistajat

Tuotanto: eOppiva ja valtiovarainministeriö

Kurssin sisältö

Tiedon yhteentoimivuudesta on valtavasti hyötyä koko yhteiskunnalle, mutta se edellyttää toteutuakseen yhteisiä pelisääntöjä, toimintatapoja, resursointia ja yhteistyötä.

Yhteentoimivuus on hyvin laaja käsite. Tässä koulutuksessa opit yleisellä tasolla, mitä tiedon yhteentoimivuudella tarkoitetaan ja mitä hyötyä yhteentoimivuudesta on käytännössä. Lisäksi opit, miten yhteentoimivuutta on mahdollista edistää omassa työssä ja yhteistyöllä. Tässä koulutuksessa pääset perehtymään myös ohjelmointirajapintojen avulla tapahtuvaan yhteentoimivuuden edistämiseen.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti julkisen hallinnon päällikkö- ja asiantuntijatason tehtävissä työskenteleville. Koulutus on osa valtiovarainministeriön tietopolitiikan toimeenpanokokonaisuutta.

Kouluttajat