Testet Digital säkerhet i livet

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Testet Digital säkerhet i livet

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Kurssin sisältö

Välkommen att testa din kompetens inom digital säkerhet!

Syftet med testet Digital säkerhet i livet är att säkerställa att du kan reagera på rätt sätt i vardagliga situationer där den digitala säkerheten kan äventyras. I testet kan du fundera på hur anställda vid Tyrskylä kommun borde agera i vardagliga utmaningar i anslutning till digital säkerhet. Med hjälp av testet kan du visa att du har de grundläggande färdigheter inom digital säkerhet som behövs i arbetslivet.

Testet Digital säkerhet i livet har planerats så att det fungerar så bra som möjligt i de flesta organisationer. Bekanta dig med och följ din organisations anvisningar för digital säkerhet.

Testet Digital säkerhet i livet är en del av utbildningshelheten Digital säkerhet i livet