Talouspoliittisten ja raha-asioiden valmistelu ministerivaliokunnissa

 • 1 tunti
 • videoita
 • tehtäviä

Koulutus perehdyttää julkis- ja kansantaloudellisesti merkittävien asioiden valmisteluun raha-asiainvaliokunnassa ja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Saat kokonaiskuvan näiden ministerivaliokuntien roolista päätöksenteossa, käsittelyyn vietävistä asioista, prosesseista, toimijoista sekä valmistelijan tehtävistä.

Mitä opin?

 • Mikä on ministerivaliokuntien rooli asioiden valmistelussa
 • Raha-asiainvaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan toiminnan, prosessit ja käsiteltävät asiat
 • Miten toimitaan esittelijänä

Kenelle?

 • kaikki
 • valtioneuvoston esittelijät



Koulutuksen sisältö
 • Johdanto
 • Valiokunnat päätöksenteossa
 • Talouspoliittinen ministerivaliokunta
 • Raha-asiainvaliokunta
 • Case: Uuden lastensairaalan rakennushanke
 • Testaa oppimasi



Suosittele