eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – Miksi ja Miten?

Tuotanto: eOppiva, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mitä opin:

  • Tunnistan sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta keskeisiä edistämisen mahdollisuuksia omassa työssä
  • Ymmärrän, miten stereotypiat, sosiaaliset normit ja ihmisten väliset erot vaikuttavat yhteiskunnassa ja omassa työssä.
  • Ymmärrän ja osaan perustella työyhteisössäni, että sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole mielipidekysymyksiä.

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole mielipidekysymyksiä. Viranomaisilla on lakiin perustuva velvollisuus edistää niiden toteutumista. Tässä koulutuksessa opit miten ja miksi. Koulutuksen sisältö sopii koko valtionhallinnon henkilöstölle erinomaiseksi pohdinnaksi siitä, estääkö vai edistääkö oma toiminta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Koulutuksessa keskitymme tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen viranomaistoiminnassa, emme henkilökunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin.

Koulutuksen sisällöstä vastaa yhteistyössä THL ja STM.