eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

SDL-körkort – Få koll på Servicedatalagret och utnyttja det

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Mitä opin:

  • Vilka data som registreras i SDL
  • Hur SDL-gränssnittet används
  • Hur tjänsterna beskrivs på ett bra, förståeligt språk
  • Hur data används via olika gränssnitt i olika webbtjänster
  • Var du hittar anvisningar som stöd för ditt arbete
  • Hurdan nytta i bredare bemärkelse Servicedatalagret ger

Servicedatalagret är ett riksomfattande, centraliserat datalager som kommuner, staten och den privata sektorn beskriver sina tjänster för kunderna. Målet med utbildningen är att ge dig en uppfattning om vad Servicedatalagret (SDL) är och vad det används till. Efter utbildningen kan du identifiera tjänster och servicekanaler och producera uppgifter om dem till Servicedatalagret. Dessutom ser du hur uppgifterna kan utnyttjas i olika webbtjänster.

Utbildningen är avsedd såväl för nya som gamla SDL-användare, både huvudanvändare och användare. Utbildningen är till nytta även för dem som först nu planerar att börja använda SDL. Utbildare är experterna Elina Huhta och Iida-Maria Mattila vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kouluttajat: