Salassa pidettävien tietojen käsittely ja suojaaminen

Tuotanto: eOppiva ja Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta

Salassa pidettävien tietojen käsittely ja suojaaminen

Tuotanto: eOppiva ja Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta

Kurssin sisältö

Tässä koulutuksessa käydään läpi, miten salassa pidettäviä tietoja käsitellään tietoturvallisesti ja vaatimustenmukaisesti. Koulutuksen jälkeen tiedät, mitä tarkoittaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä tietojen hyväksikäyttökielto.

Koulutuksen avulla voit kehittää omaa ja organisaatiosi osaamista. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka käsittelevät salassa pidettäviä tietoja sekä organisaation johdolle, joka on vastuussa salassa pidettävien tietojen ohjeistuksesta ja koulutuksesta. Koulutus on suunnattu sekä kokeneemmille että uusille työntekijöille toimenkuvasta riippumatta.

Julkishallinnon organisaatioiden lisäksi koulutuksesta on hyötyä myös yrityksille ja muille julkishallinnon sidosryhmille, jotka käsittelevät viranomaisten salassa pidettäviä tietoja.

Koulutus perustuu tiedonhallintalautakunnan suositukseen salassa pidettävien asiakirjojen käsittelystä.

Kouluttajat