Saavutettavat asiakirjat verkossa

 • Videoita
 • Tehtäviä
 • Ohjeita
 • Kesto 1-2 h

Koulutuksen käytännön ohjeet auttavat sinua tuottamaan saavutettavia asiakirjoja, eli erilaisia verkossa julkaistavia ohjeita, raportteja ja esityksiä. Koulutuksessa keskitytään Word-, PowerPoint- ja Excel-tiedostoihin ja siihen miten ne muunnetaan oikein pdf-muotoon. Kun tuotat asiakirjojen tiedostot teknisesti oikein ja käytät selkeää ja ymmärrettävää kieltä, varmistat, että mahdollisimman moni saavuttaa tekemäsi asiakirjan sisällön. Tätä käyttäjien yhdenvertaista kohtelua edellyttää myös laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Koulutus on suunnattu sisältöjä tuottaville asiantuntijoille ja julkishallinnon viestijöille. Kouluttajat ovat Celian saavutettavuusasiantuntijat Kirsi Ylänne ja Miia Kirsi.

Mitä opin?

 • Mitä on saavutettavuus ja miksi se on tärkeää
 • Miten asiakirjoja kannattaa julkaista verkossa
 • Ottamaan saavutettavuuden huomioon oman työsi suunnittelussa
 • Miten käytät kuvia ja graafeja saavutettavasti
 • Miten teet saavutettavan Word-, Powerpoint- ja Excel-asiakirjan
 • Miten muunnat asiakirjat saavutettaviksi pdf-muodossaKoulutuksen sisältö
 • Mitä on saavutettavuus verkossa
 • Miten julkaiset verkossa
 • Kuvat, kaaviot ja infograafit
 • Kuinka teet Wordilla saavutettavia tiedostoja
 • PowerPoint-esitysten saavutettavuus
 • Kuinka huomioit saavutettavuuden Excelissä
 • Saavutettava pdf-tiedosto
 • Muuta usein kysyttyä
 • Testaa osaamisesiSuosittele