eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Så skapas en jämlik kommun

Tuotanto: eOppiva ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mitä opin:

  • Jag förstår att olika människor har olika behov och möjligheter som invånare i kommuner och områden.
  • Jag identifierar kommunernas viktiga roll när det gäller att trygga jämlikheten och minska ojämlikheten bland kommuninvånarna.
  • Jag lär mig att identifiera hur mitt eget arbete påverkar människors vardag och att främja jämlikhet och jämställdhet i all verksamhet.

Kommunerna har både utmärkta möjligheter och en lagstadgad skyldighet att främja jämlikhet mellan sina invånare. Tjänster som lämpar sig för alla, möjligheter att delta i planeringen av kommunens verksamhet och långsiktigt och målmedvetet arbete för att minska ojämlikheten skapar en stark grund för jämlikhet mellan invånarna.

I den här utbildningen lär du dig hur en jämlik kommun byggs upp och hur kommunens olika sektorer och arbetstagare kan arbeta för att skapa jämlikhet. Utbildningen är skräddarsydd för kommunernas anställda, men den ger också vägledning för andra myndigheters arbete och planering av offentliga tjänster. Utbildningen lämpar sig också utmärkt som stöd för välfärdsområdenas arbete.