Rekrytointi valtiolla

Tuotanto: eOppiva, Ilmatieteen laitos ja valtiovarainministeriö

Rekrytointi valtiolla

Tuotanto: eOppiva, Ilmatieteen laitos ja valtiovarainministeriö

Kurssin sisältö

Rekrytoinnin tavoitteena on löytää ja palkata avoinna olevaan tehtävään siihen parhaiten soveltuva henkilö. Tämä koulutus esittelee valtion rekrytointiprosessin, eli valtion virantäyttöä koskevat keskeiset periaatteet ja käytännön prosessin vaiheet. Koulutuksen sisällössä on otettu huomioon, että valtiolta virkaa tai virkasuhdetta hakenut henkilö on voinut tammikuusta 2019 alkaen valittaa osasta nimityspäätöksiä. Valitusoikeuden avautuminen ei muuta haku- ja nimittämismenettelyä kovinkaan paljon. Virastoissa kannattaa kuitenkin kiinnittää entistä enemmän huomioita seikkoihin, jotka voivat olla valituksen perusteina. Koulutuksen sisällöstä vastaa valtionhallinnon kehittämisosasto (VM).

Kouluttajat