Power BI

 • Videot (21 kpl)
 • Videoiden kesto vaihtelee (1-4 min)

Haluatko yhdistää tietoa useasta tietolähteestä yhdeksi valmiiksi dashboard-raportiksi? Jopa niin, että käyttämäsi tietolähteet ovat erityyppisiä. Koulutuksessa opit hyödyntämään Microsoftin Office365-palveluun liittyvää Power BI –pilvipalvelua sekä ilmaista Power Bi Desktop –ohjelmaa, joka on mullistamassa suurten tietoaineistojen käsittelyn ja raportoinnin. Opit luomaan ns. tietomallin ja tekemään tiedoilla laskenta sekä luomaan siitä raportteja. Kurssilla käydään läpi tietomallin luonti alusta saakka sekä perehdytään tiedon muokkaukseen sekä opitaan Power BI:ssa käytetyn DAX-laskennan perusteet. Kurssin jälkeen kurssilainen osaa luoda tietomallin sekä luoda sen pohjalta näyttäviä visualisointeja. Hän osaa myös julkaista ja jakaa raportit sekä niistä luodut visualisoinnit Power BI –pilvipalvelussa. Lisäksi kurssilainen tuntee Power BI:n lisensointimallin.

Mitä opin?

 • Mikä on Power BI?
 • Millainen on hyvä visualisointi
 • Raporttien luonti Power BI Desktop'illa
 • Raportit Power BI -pilvipalvelussa
 • Power Bi Desktop –ohjelman kehittynyt käyttö

Kenelle?

 • data-analyytikotKoulutuksen sisältö
Mikä on Power Bi?
 • Yleiskatsaus Power BI –pilvipalveluun ja Power BI Desktop –ohjelmaan
 • Power BI:n lisensointimalli
Millainen on hyvä visualisointi? Raporttien luonti ilmaisella Power BI Desktop’illa
 • Millaisista tietolähteistä voin tuoda tietoa raportoitavaksi? Katsaus tietolähteisiin
 • Miten lataan ulkoisen tiedon?
 • Johdatus käsitteisiin. Datasets, reports, dashboards
 • Miten luon tietomallin?
 • Miten luon raporttisivut?
 • Millaisia visualisointivaihtoehtoja ohjelmasta löytyy? Kaaviolajit, muotoilumahdollisuudet, taulukot, kartat, suodattimet.
 • Excelissä luotujen tietomallien lataus ja siihen liittyvät rajoitukset
 • Miten julkaisen ja jaan raportin? Julkaiseminen Power BI tai Power BI Pro –palveluun
Raportit Power BI –pilvipalvelussa
 • Pilvipalvelun ominaisuudet
 • Raporttien muokkaus pilvipalvelussa
Power BI Desktop –ohjelman kehittynyt käyttö
 • Tuotavan tiedon yhdistäminen
 • Laskenta Dax-kaavoilla
 • Laskenta Dax-funktioilla.
 • Tutustutaan mm. Sum-, SumX-, Average-, Related- ja Calculate –funktioihin
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tiedon visualisoinnista, sillä Power BI tarjoaa jokaiselle jotakin tehtävärooleista riippumatta.Suosittele

Nämäkin koulutukset voisivat kiinnostaa sinua