Persoonallisuus työelämässä

 • videot
 • harjoituksia
 • 1h 45 minuuttia

Valmennus esittelee tunnetuimman persoonallisuusteorian, BIG5:n näkemyksen eri persoonallisuuspiirteistä ja käsittelee niitä erityisesti työelämän näkökulmasta.

Tämä koulutus on hankittu ulkopuoliselta toimittajalta, eikä sitä ole räätälöity valtionhallinnon tarpeisiin.

Mitä opin?

 • Viisi keskeistä persoonallisuuden piirrettä
 • Ymmärtämään toisia ihmisiä ja ihmisten erilaisuutta
 • Arvioimaan työtehtävien ja roolien sopivuutta itsellesi

Kenelle?

 • kaikkiKoulutuksen sisältö
 • johdanto Bi5-persoonallisuusteoriaan
 • ensimmäinen persoonalisuuspiirre
 • toinen persoonallisuuspiirre
 • kolmas persoonallisuuspiirre
 • neljäs persoonallisuuspiirre
 • viides persoonallisuuspiirre
 • mitä hyötyä?Suosittele