Onnistu lainvalmistelussa

 • videoita
 • harjoituksia
 • kesto n. 1,5h

Onnistu lainvalmistelussa -koulutus perehdyttää sinut lainvalmisteluun ja saat kattavan kokonaiskuvan lainvalmistelijan tehtävistä. Tutuksi tulevat lainvalmisteluprosessi ja sen eri vaiheissa auttavat ohjeet ja työvälineet, sidosryhmät ja poliittiset toimijat, suunnittelun apuvälineet sekä oma roolisi ja vastuusi onnistuneessa lainvalmistelussa. Yhteinen tavoitteemme on laadukas lainvalmistelu ja yhtenäiset menettelytavat ja sujuvat prosessit. Kouluttajat ovat eri ministeriöiden lainvalmistelun asiantuntijoita. Koulutus on avoin ministeriöiden työntekijöille.

Mitä opin?

 • Miten lait ja hallituksen esitys valmistellaan
 • Suunnittelemaan lainvalmistelutyötä
 • Miten lainvalmisteluhanketta johdetaan
 • Lakitekniikkaa ja lakikieltä
 • Käyttämään lainvalmistelijan ohjeita ja oppaita

Kenelle?

 • valtioneuvosto
 • lainvalmistelijaKoulutuksen sisältö
 • Hyvän lainvalmistelun periaatteet
 • Prosessin päävaiheet
 • Lakihankkeen suunnittelu ja aikataulutus
 • Hallituksen esitys
 • Lakitekniikka
 • Lakikieli
 • Lainvalmistelijan ohjeet ja oppaat
 • Lainvalmistelijan muistilista
 • Palaute ja itsearviointiSuosittele