Ohjauskohtaaminen digitaalisissa ympäristöissä

Tuotanto: eOppiva ja KEHA-keskus

Kurssin sisältö

Miten ohjauskohtaaminen ja vuorovaikutus muuttuvat, kun siirrymme verkkoon? Miten tuen asiakkaan toimijuutta digitaalisissa ympäristöissä? Miten minun pitäisi suhtautua tekoälyyn? Tässä koulutuksessa pääset muun muassa näiden kysymysten äärelle.

Vuorovaikutus ja läsnäolo ovat keskeisiä ohjauskohtaamisen elementtejä. Digitaaliset ympäristöt tarjoavat ohjauksen toteuttamiseen ja vuorovaikutukseen uusia mahdollisuuksia, mutta myös haastavat toimintatapojamme. Koulutus vahvistaa taitojasi toimia ohjaajana digitaalisissa ympäristöissä. Saat valmiuksia inhimillisen kohtaamisen rakentamiseen ja asiakkaan toimijuutta tukevan vuorovaikutuksen vahvistamiseen verkkokohtaamisissa. Lisäksi tutustut uraohjauksen digitaalisiin työkaluihin, uusiin teknologioihin ja ohjaajan rooliin oman toimintaympäristönsä kehittäjänä.

Koulutuksen kohderyhmää ovat kaikki (ura)ohjaustyötä tekevät henkilöt. Toimintaympäristö voi olla oppilaitokset, työllisyyspalvelut, yritykset tai kolmas sektori - mikä tahansa ympäristö, jossa ollaan tekemisissä uraohjauksen kanssa.

Koulutus on rahoitettu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.