Ohjauksella kestävään tulevaisuuteen

Tuotanto: eOppiva ja KEHA-keskus

Kurssin sisältö

Tulevaisuutta tehdään tänään. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan uudenlaista osaamista ja ohjaajia, joilla on taitoa ja tahtoa ohjata urapolkuja kestävään tulevaisuuteen.

Tämä koulutus lisää ymmärrystäsi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä kehityksestä ja vihreästä siirtymästä sekä tulevaisuuden työelämässä tarvittavasta osaamisesta. Koulutuksessa opit, mitä nämä käsitteet tarkoittavat ja mitä ne merkitsevät ohjaustyön kannalta. Koulutuksesta saat tukea siihen, miten voit käsitellä näitä kaikkia ihmisiä koskettavia ilmiöitä ohjaustyössäsi eettisesti ja asiakkaiden arvomaailmaa kunnioittavalla tavalla.

Koulutuksen kohderyhmä ovat kaikki (ura)ohjaustyötä tekevät henkilöt. Toimintaympäristö voi olla oppilaitokset, työvoimapalvelut, yritykset tai kolmas sektori - mikä tahansa ympäristö, jossa ollaan tekemisissä uraohjauksen kanssa.

Koulutus on rahoitettu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.