Monimuotoinen työelämä – tietoa ja työkaluja julkishallinnolle

Tuotanto: eOppiva ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Monimuotoinen työelämä – tietoa ja työkaluja julkishallinnolle

Tuotanto: eOppiva ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Kurssin sisältö

Sitoutumalla monimuotoisuutta edistäviin toimintamalleihin organisaatio voi varmistaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen, parantaa työntekijöiden saatavuutta ja edistää työntekijöidensä hyvinvointia. Viime kädessä monimuotoinen organisaatio voi palvella asiakkaita ja ympärillä olevaa yhteiskuntaa paremmin.

Organisaation henkilöstön on tärkeää heijastaa yhteiskunnan ja organisaation asiakkaiden moninaisuutta. Tässä koulutuksessa saat välineitä, joiden avulla voit lisätä oman työpaikkasi monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta. Tervetuloa mukaan!