Menojen käsittely Tarpeesta maksuun -prosessissa

Tuotanto: eOppiva ja Valtiokonttori

Kurssin sisältö

Menojen käsittely on keskeisimpiä taloushallinnon toimintoja ja tuottavuusseurannan perusteella se on työllistävin yksittäinen taloushallinnon toiminto. Kaikille virkamiehille suunnatussa koulutuksessa tuodaan esiin keinoja menojen käsittelyn hoitamiseksi tehokkaasti ja oikein.

Koska kirjanpitoyksiköissä menoja käsittelevät hyvin monet henkilöt eri rooleissa, on erityisen tärkeää pitää huolta yhdenmukaisista ja oikeanlaisista toimintatavoista. Vain siten voidaan varmistaa säädöstenmukainen ja tehokas toiminta. Koulutuksen tavoitteena on tarjota näkemys menojen käsittelyn osuudesta valtion taloushallinnossa ja kirkastaa menojen käsittelyn merkitys hankinnoissa, raportoinnissa, suunnittelussa ja seurannassa sekä kirjanpidossa. Koulutuksen myötä on mahdollista tunnistaa menojen käsittelyn riskejä ja ymmärtää virheellisten toimintatapojen vaikutuksia sekä varmistaa lakien ja määräysten mukainen toiminta.

Koulutus on rakennettu siten, että siinä edetään yleisestä tarkastelusta yksityiskohtaisempaan. Koulutuksessa kuvataan Tarpeesta maksuun -prosessialue pääprosesseineen, menojen käsittelyn reunaehdot ja riskit sekä menon käsittelyn vastuut asiatarkastajan, vahvistajan ja hyväksyjän rooleissa.