Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Kurssin sisältö

Vapaa-ajan, leikin, kulttuurin, taiteen, virkistymisen, liikunnan ja levon merkitys on niin oleellista lapsen kasvulle ja kehitykselle, että ne on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen lapsen oikeutena. Hyvä, lapsen oikeuksia kunnioittava harrastus- ja virkistystoiminta on kaikkien etu. Lapsi saa osakseen arvostusta, hän kehittyy, oppii ja viihtyy. Hän sitoutuu, kantaa vastuuta itsestään ja tekemisistään ja on reilu niin kavereilleen kuin ohjaajilleenkin.

Tämä koulutus herättää pohtimaan lapsen oikeuksien toteutumista lasten ja nuorten vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Se on tukena kaikille, jotka toimivat ohjaajana tai valmentajana lasten tai nuorten harrastuksissa tai suunnittelevat tai päättävät lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnasta.

Kouluttajat