eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Opin, mitä lapsen oikeudet tarkoittavat harrastuksissa, vapaa-ajalla ja nuorisotyössä.
  • Ymmärrän lapsen oikeuksien kunnioittamisen ja edistämisen merkityksen lapselle tai nuorelle ja koko harrastusyhteisölle.
  • Osaan tarkastella omaa ja organisaationi toimintaa lapsen oikeuksien näkökulmasta.
  • Opin edistämään saavutettavaa, yhdenvertaista, osallistuttavaa ja turvallista vapaa-ajan toimintaa.

Vapaa-ajan, leikin, kulttuurin, taiteen, virkistymisen, liikunnan ja levon merkitys on niin oleellista lapsen kasvulle ja kehitykselle, että ne on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen lapsen oikeutena. Hyvä, lapsen oikeuksia kunnioittava harrastus- ja virkistystoiminta on kaikkien etu. Lapsi saa osakseen arvostusta, hän kehittyy, oppii ja viihtyy. Hän sitoutuu, kantaa vastuuta itsestään ja tekemisistään ja on reilu niin kavereilleen kuin ohjaajilleenkin.

Tämä koulutus herättää pohtimaan lapsen oikeuksien toteutumista lasten ja nuorten vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Se on tukena kaikille, jotka toimivat ohjaajana tai valmentajana lasten tai nuorten harrastuksissa tai suunnittelevat tai päättävät lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnasta.

Kouluttajat: