eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Lapsen oikeudet terveydenhuollossa – Lapsi potilaana

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Mitä oikeudellisia velvoitteita liittyy erityisesti lapsipotilaisiin.
  • Mitä lapsen erityinen asema eri terveydenhuollon toimissa tarkoittaa.
  • Asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, mitä lapsipotilaan kanssa työskennellessä on tärkeää ottaa huomioon.

Tämä koulutus on osa lapsistrategian koulutuskokonaisuutta. Koulutuksessa perehdytään lapsen oikeuksiin terveydenhuollon toiminnassa. Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille.

Terveydenhuollon toiminnassa, kuten kaikessa muussakin lapsia koskevassa toiminnassa, on tärkeää muistaa, että alaikäiset ovat täysi-ikäisistä poikkeava ryhmä, jonka erityispiirteet on otettava huomioon ja jonka oikeuksien toteutumista täytyy erityisesti suojella.

Tässä koulutuksessa syvennytään lapsipotilaan oikeuksia koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteisiin. Koulutuksessa perehdyt lapsen asemaan terveydenhuollon toimissa. Tervetuloa mukaan!

Kouluttajat: