Lapsen oikeudet terveydenhuollossa – Lapsi potilaana

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Lapsen oikeudet terveydenhuollossa – Lapsi potilaana

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Kurssin sisältö

Tämä koulutus on osa lapsistrategian koulutuskokonaisuutta. Koulutuksessa perehdytään lapsen oikeuksiin terveydenhuollon toiminnassa. Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille.

Terveydenhuollon toiminnassa, kuten kaikessa muussakin lapsia koskevassa toiminnassa, on tärkeää muistaa, että alaikäiset ovat täysi-ikäisistä poikkeava ryhmä, jonka erityispiirteet on otettava huomioon ja jonka oikeuksien toteutumista täytyy erityisesti suojella.

Tässä koulutuksessa syvennytään lapsipotilaan oikeuksia koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteisiin. Koulutuksessa perehdyt lapsen asemaan terveydenhuollon toimissa. Tervetuloa mukaan!

Kouluttajat