Lapsen oikeudet – Osallisuus ja osallistuminen

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Lapsen oikeudet – Osallisuus ja osallistuminen

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Kurssin sisältö

Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on lisätä lasten osallisuutta itseensä liittyvien asioiden päätöksenteossa ja toteutuksessa.

Tämä koulutus johdattaa ammattilaisia pohtimaan sitä, kuinka he voivat tukea tukea lasten ja nuorten oikeutta osallistua. Se merkitsee mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin, huomion kiinnittämistä osallistumiselle luotuun tilaan, lasten ja nuorten kuulemista yksilöinä ja ryhmänä sekä huolehtimista siitä, että näkemykset kuullaan ja otetaan huomioon.

Koulutuksessa murretaan lasten ja nuorten osallistumiseen liittyviä myyttejä sekä tarjotaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja menetelmistä osallistumisen tukemiseksi.

Kouluttajat