Kunnat ja valtio kumppaneina – yhteistyö rakentaa toimivaa yhteiskuntaa

Tuotanto: eOppiva ja Suomen Kuntaliitto ry

Kurssin sisältö

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kunnat tuottavat ja järjestävät valtaosan kansalaisten peruspalveluista, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen.

Tässä koulutuksessa perehdyt kunnan merkitykseen ja asemaan yhteiskunnassa sekä kuntien erilaisiin tehtäviin, toimintaan ja päätöksentekoon. Opit myös, miten kuntien erilaisuus tulisi huomioida kuntia koskevia ratkaisuja tehtäessä. Koulutus antaa näkökulmia ja työkaluja siihen, kuinka kunnat ja valtio voivat kumppanuuden ja yhteistyön kautta edistää yhteisten tavoitteiden toimeenpanoa.

Koulutus on suunnattu aloitteleville virkamiehille ja se on hyödyllinen myös ministeriöiden virkamiehille, muille valtion virkamiehille sekä valtuutetuille, mepeille ja meppiehdokkaille.