eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Kestävän kehityksen osaajaksi

Tuotanto: eOppiva, oikeusministeriö, sisäministeriö, Valtiokonttori ja Valtioneuvoston kanslia

Mitä opin:

  • tiedät, mitä kestävä kehitys tarkoittaa
  • tiedät, miten kestävää kehitystä Suomessa edistetään ja mikä on hallinnon rooli siinä
  • tunnistat ja osaat edistää kestävän kehityksen teemoja omassa työssäsi

Kestävällä kehityksellä on suuri merkitys ihmiselämän edellytysten ylläpitämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Meidän jokaisen on tärkeä ymmärtää kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia, jotta pystymme tekemään parempia valintoja ja päätöksiä niin työssämme kuin kuluttajina ja kansalaisina.

Tässä koulutuksessa tutustut kestävän kehityksen määritelmään, tavoitteisiin ja ohjaukseen. Lisäksi saat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten kestävää kehitystä hallinnossa edistetään. Pohdintatehtävien kautta pääset miettimään omia mahdollisuuksiasi kestävän tulevaisuuden rakentajana, sillä kaikkien panosta tarvitaan kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti valtionhallinnossa työskenteleville mutta on avoin myös kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan!